Moderní výuka

Portál pro školy nejen o moderní výuce a využití modeních technologií ve školství

Nejnovější články a reportáže

Vhodné výukové programy pro projekty šablony 2016-2018

Připravili jsme pro vás malý výběr doporučených titulů pro výuku vhodných pro realizaci šablon na školách. Jsou roztřízeny podle jednotlivých šablon. Jde o české produkty cíleně vyrobené pro školství a jejich obsah koresponduje s učivem daného předmětu a ročníku. Navíc jsou s úspěchem na školách využívány pro jejich velmi dobré didaktické vlastnosti. Dané produkty lze využívat nejen pod OS Windows, ale i pod OS Android. Jsou vhodné jak pro počítačové učebny, tak pro žákovská zařízení nebo interaktivní tabule.


Vývojové fáze zapojení ICT do výuky

Popis vývojových stupňů, kterými prochází české školy při zavádění moderních technologií do výuky. Posuďte na jakém stupni se nachází vaše škola a jak se může posunout dále.

fáze

Moderní výuka

Co je to skutečně moderní výuka a jaké vlastnosti by měla mít?


Aktuální nabídka školení a seminářů pro školy, vedení škol a učitele

 

Nabídka školení a seminářů pro učitele a vedení škol

Nabízíme nejrůznější školení a semináře pro školy a pro vedení škol.

Úspěšné dítě – rozvoj potenciálu a vedení dětí k úspěšnosti

Seminář zaměřený na rozvoj nadání a talentu dětí na školách. Díky tématu inkluze, která hýbe pedagogickou i laickou veřejností, nám zcela ze zorného pole zájmu jaksi vypadly nadané a bystré děti. Seminář je určen základním i mateřským školám a hlavně jejich učitelům, kterým opravdu záleží na rozvoji a úspěchu dětí. Seminář spojuje nové teoretické poznatky se současnou praxí na školách a s konkrétními příklady a doporučeními.