Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /srv/www/chytretabule.cz/web/www/require/functions.php on line 687

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /srv/www/chytretabule.cz/web/www/require/functions.php on line 687

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /srv/www/chytretabule.cz/web/www/require/functions.php on line 518
Moderní technologie ve škole - Jak vybrat interaktivní tabuli?
Kategorie: Poradna

Jak vybrat interaktivní tabuli?

Aneb není tabule jako tabule…


První interaktivní tabule byla představena světu v roce 1991 společností SMART Technologies Inc. Prvními uživateli byli učitelé, kteří dokázali rozpoznat obrovské pedagogické možnosti skryté v interaktivní tabuli. Dnes jsou učitelé užívající interaktivní tabule jednou z největších skupin, která řeší moderní postupy ve výuce a přenesení centra výuky z učitele na žáka.
Jakou přidanou hodnotu a pedagogický potenciál přináší do výuky? Interaktivní tabule podporují aktivní přístup žáka k probírané látce ve vyučovací hodině. Jsou skvělou pomůckou při práci se žáky se speciálními potřebami, či různými výukovými styly. Ve výukové hodině umožňují pedagogovi maximální flexibilitu při prezentaci látky, podporují deduktivní i induktivní způsoby myšlení a posluchači přijímají probíraná témata za své. Učitelé získávají jednoduchý nástroj, který jim při správném užívání značně usnadňuje a zjednodušuje práci při přípravě i při samotném vyučování.
Nad čím se musíme zamyslet, při nákupu interaktivní tabule? 
Je důležité porozumět, jak interaktivní tabule pracuje a jak může být použita ve třídě. Zároveň s cenou interaktivní tabule by měl pedagog zvážit přidané hodnoty, kterými je tabule podporována. Ať už chce školské zařízení zakoupením interaktivní tabule dosáhnout jakýkoli cíl, samotným pořízením jej nedosáhne. K dosažení stanoveného cíle by měli dopomoci hodnoty, kterými je interaktivní tabule doplněna. Tyto hodnoty podporují úspěšný proces implementace interaktivní tabule do výuky a tím zaručují naplnění potřeb, které vedli ke koupi interaktivní tabule. 
- Na trhu je mnoho různých druhů interaktivních tabulí. Není pravdou, že všechny jsou víceméně stejné. Velmi záleží na intuitivnosti a snadnosti ovládání, které umožní pedagogovi soustředit se na výuku. Tyto vlastnosti mají nemalý podíl na začlenění do stávajících metod pedagogů školy. Do běhu školních činností se nepodaří zařadit složitě ovládanou pomůcku. Interaktivní tabule nesmí učitele zatěžovat studiem technologií. Vyplatí se porovnávat.
- Interaktivní tabule je vaším „výrobním nástrojem“. Pokud nefunguje, nemůže tedy plnit svoje funkci. „Výroba“ se zastaví, stagnuje a „nástroj“ neplní svůj účel. Okamžitý servis, fungující instalace techniky a veškerá technická podpora školy je důležitým faktorem, který má na úspěšnost pomůcky vliv. Pedagog, který učí, na bezchybně fungující pomůcce lehce zúročí všechny výhody, které poskytuje. Pedagog, který neustále řeší technické nedostatky, přestává moderní pomůcku využívat. Je důležité si vybrat spolehlivého partnera při vybírání dodavatele interaktivní tabule.
- Interaktivní tabule je pouze visící relikvií na zdi, pokud pedagogové nebudou proškoleni a rozvíjeni v jejím užívání. Je důležité si uvědomit, že není možné vstřebat všechny znalosti a postupy výuky s interaktivní tabulí najednou. Pedagog musí projít jednotlivé uživatelské úrovně a postupně jednotlivé způsoby použití zdokonalovat v praxi. Je lepší pedagogický sbor někam vést, než jej nechat ať si poradí. Tedy se zajímat o to, zda je k interaktivním tabulím poskytováno jednotné několika úrovňové školení. Zajímejme se o jeho kvalitu. Školí se tento druh interaktivní tabule i jinou vzdělávací organizací a jak je zaručena kvalita? 
- Nedopusťme, aby učitelé zůstali izolovanými ve svém vývoji užívání interaktivních tabulí. Vyplatí se ověřit si, že s druhem interaktivní tabule, který jsme si vybrali, pracuje velké množství škol, popř. že učitelé mají možnost sdílet inspiraci a inovativní postupy ve výuce se svými kolegy, kteří řeší nejen ovládání tabule, ale didaktiku? Jak velká je komunita lidí využívající zakoupený druh interaktivní tabule?
- Zamysleme se, které výukové zdroje jsou poskytnuty „ihned k použití“ pro výuku s interaktivní tabulí, tak abychom mohli ihned začít. 
A jak zajistíme hodnotu tyto všechny přidané hodnoty? Výběrem silného partnera při koupi interaktivní tabule poskytujícího širokou podporu. Tím bude zaručena co nejúčinnější implementace interaktivní tabule do výuky a důvod nákupu vybavení bude naplněn.  
Co je to interaktivní tabule, a jak pracuje?
Interaktivní tabule jsou tři vzájemně propojená zařízení – počítač, projektor a vlastní interaktivní tabule. Informace z počítače (obraz apod.) jsou zobrazovány pomocí projektoru na tabuli, která ve svém základu zastupuje funkci monitoru. K ovládání počítače pak využíváme povrch interaktivní tabule. V závislosti na technologii, kterou je tabule zpracovaná využíváme k ovládání dotyk prstu nebo dotyk pera. Tímto způsobem pak můžeme využít celou plochu tabule k práci s aplikacemi počítače určených pro vlastní vyučovací proces – internetové aplikace, výukové programy, digitální učebnice apod. Počítač ovšem není hlavním pracovním nástrojem učitele ve třídě. Je spíše přidanou hodnotou. Hlavním nástrojem je vlastní tabule, tedy pracovní plocha, na kterou učitel píše poznámky, zobrazuje důležité informace, navozuje úkoly a řešení problémových situací v probíraném tématu. Proto každý druh interaktivní tabule je vybaven vlastním a jedinečným autorským softwarem, který nabízí benefity klasické tabule, běžné v současných třídách, v kombinaci s výhodami její digitální podoby. Poznámky zaznamenané na povrch digitální tabule nemusí být nenávratně smazány, mohou být uloženy a vyvolány další vyučovací hodinu. Běžná tabule pro zobrazení poznámek disponuje jen omezeným povrchem. Interaktivní tabule poskytuje pedagogovi neomezené množství digitálních stránek pro práci v hodině s možností se k jakékoli z nich se průběžně vracet. Zahrnout tabuli do vlastní přípravy učitele je další benefit, který značně zjednodušuje pedagogovi práci ve vyučovacím procesu. Při promýšlení hodiny si učitel může jednoduchým způsobem připravit text, cvičení či obrazový materiál na jakémkoli počítači na stránky autorského softwaru (vlastní tabule) a připravit si pracovní plochu tak, že do ní mohou všichni účastníci vyučovacího procesu aktivně vstupovat. 
Je tedy důležité vybrat interaktivní tabuli i podle autorského softwaru, který je uživatelsky příjemný pro učitele. Software, který podporuje práci učitele, nikoli ji komplikuje. Pedagog je ten, který se soustředí na vyučovací proces a jeho cíle, a dosahuje vynikajícího výsledku svého pedagogického úsilí i bez toho aniž by byl expertem na výpočetní technologie. Každý druh interaktivní tabule disponuje jedinečným softwarem a jeho užití na jiném druhu interaktivní tabule, než ten, pro který byl výrobcem určen, je nelegální. Tvoří tedy s interaktivní tabulí nedělitelnou jednotu a spolu s technologií dokresluje její hodnotu pedagogickou.
Interaktivní tabule mohou být klasifikovány dále jako interaktivní tabule s přední nebo se zadní projekcí. Interaktivní tabule s přední projekcí jsou běžné ve školských zařízeních. Projektor, který promítá obraz z počítače, je při těchto řešeních zavěšen na interaktivní tabuli nebo je připevněn u stropu. U interaktivní tabule se zadní projekcí je projektor umístěn za interaktivní tabulí. Tyto modely jsou nákladnější a nejsou ve školách běžné.
Technologie na jejichž základě interaktivní tabule pracují
Různé druhy tabulí užívají odlišné technologie k ovládání aplikací či práce s digitálním inkoustem. Jednou z celosvětově nejrozšířenějších technologií je tzv.analog resistive technologie. Tento druh interaktivní tabule se skládá ze dvou vrstev odolného materiálu, jež jsou od sebe odděleny vzduchovou mezerou. Když je na povrch interaktivní tabule vyvinut tlak (například dotykem prstu), vrstvy se dotknou a dojde k jejich kontaktu. Ten je pak přenášen do počítače. Tento způsob ovládání je velmi vhodný do všech školských zařízení, protože nevyžaduje žádné speciální nástroje, které mohou být ztraceny, nebo rozbity. Do mateřských škol a na první stupně základních škol je dokonce jediným vhodným. Ovládání technologií pomocí dotyku prstu je trend, který sledují všechny přední výrobci technologií (Microsoft, Apple aj.).
Na trhu se dále můžete potkat s interaktivními tabulemi pracujícími na elektromagnetickém principu. Interaktivní tabule tohoto typu nemají speciální povrch. Místo toho, vyžadují k ovládání speciální pero, které komunikuje s povrchem interaktivní tabule pomocí elektromagnetického signálu.
DViT technologie, užívá malých kamerek umístěných v rámu interaktivní tabule, jež snímají kontakt uživatele s jejím povrchem.
Tímto jsme výčet technologií interaktivních tabulí nevyčerpali. Vzhledem k množství technologií, na jejichž základě jsou různé druhy interaktivních tabulí založeny, je vhodné se o principu jejich fungovaní při nákupu informovat.
Jaký dopad má interaktivní tabule na výuku?
Výzkumy ukazují, že interaktivní tabule vyžívaná k plnění cíle pedagoga, pomáhá učitelům, kteří chtějí:
- zvýšit míru zapojení studentů a žáků do výuky
o Přirozená interaktivita tabule a jejího softwaru podporuje aktivní zapojení žáků do skupinového i frontálního vyučování
- zvýšit motivaci studentů a žáků a jejich účast na výuce
o Technologie jsou jedním z přirozených volnočasových aktivit žáka a celé generace, které je součástí. Nyní jsou i prostředkem, který napomáhá komunikaci mezi žákem a učitelem. Motivace žáka se zvyšuje v závislosti na užívání prostředků a témat žákům blízkých.
- podpořit studenty a žáky se speciálními potřebami
o Pouze vizuální či jen sluchové nebo jiné jednostranné podání výukového tématu znevýhodňuje žáky, kteří mají jiný styl osvojení si látky, trpí rozličnými poruchami učení, které jim neumožňují látku podanou jedním způsobem vnímat a pochopit. Interaktivní tabule je nástroj, s jehož pomocí nejjednodušeji zohledníte i žáky se speciálními výukovými potřebami.
- více upevnit látku a usnadnit opakování učiva
o K poznámkám umístěným na tabuli se učitel může kdykoli vracet a využívat k opakování učiva. Látka je upevňována aktivním přístupem žáka k probíranému tématu.
Autor: Mgr. Veronika Biskupová

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.