Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /srv/www/chytretabule.cz/web/www/require/functions.php on line 687

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /srv/www/chytretabule.cz/web/www/require/functions.php on line 687

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /srv/www/chytretabule.cz/web/www/require/functions.php on line 518
Moderní technologie ve škole - Kam umístit interaktivní tabuli?
Kategorie: Poradna

Kam umístit interaktivní tabuli?

Umístění interaktivní tabule je neméně důležité jako její výběr. Špatné umístění může negativně ovlivnit využívání i celkový efekt výuky. Nejen ergonomické aspekty je tedy třeba brát na zřetel.


Všechny druhy interaktivních tabulí je možné pořídit v nejrůznějších řešeních, která se od sebe liší způsobem užití a pořizovací cenou. Ať uvažujeme nad projektorem připevněným pod stropem třídy, integrovaným řešením interaktivní tabule s krátkou projekční vzdáleností, tabulí na pojezdu, širokoúhlým řešením nebo jakoukoli jinou variantou, je třeba zvážit umístění interaktivní tabule ve škole, které nám odpoví na základní požadavky jejího řešení, jež je vhodné zakoupit. Jinak bude vypadat interaktivní tabule umístěná na prvním stupni základní školy, jinak tabule umístěná v odborné učebně.
A podle čeho volit umístění interaktivní tabule? Záleží na cíli, kterého chce vedení školy koupí interaktivní tabule dosáhnout. Vždy se shodneme na variantě, umístit interaktivní tabuli do třídy učiteli, který má o tento způsob výuky zájem nebo se jedná o pedagoga, který je připraven vyvíjet nové a inovativní metody práce, tak aby využil pedagogický potenciál této pomůcky. Každodenním kontaktem s interaktivní tabulí učitel rychle chápe smysl a hodnoty interaktivní tabule ve výuce. Uživatelská úroveň učitele se rychle zvyšuje. V tomto případě dochází ke kvalitativnímu vývoji ve vlastním vyučovacím procesu a kvalita výuky ve třídě se zvyšuje. Pomůcka je vždy účelně využívána a zájem vyučovat s interaktivní tabulí neopadává.
Zvolíme-li prioritu kvantitativního užití interaktivní tabule, tedy umožnit výuku s interaktivní tabulí co největšímu počtu pedagogů občasným užitím ve vyučovacím procesu, dochází k nepochopení pedagogické hodnoty této pomůcky. Učitelům je prakticky znemožněno v několika málo hodinách měsíčně rozvíjet vlastní uživatelskou úroveň. Pedagogové nejsou schopni za několik občasných návštěv interaktivní tabule si upevnit základní návyky práce a interaktivní tabule se stává pouze příjemným zpestřením výuky nebo v horším případě žáci s učitelem chodí k interaktivní tabuli jako „do kina“. Dochází k opadnutí zájmu vyučovat s touto interaktivní pomůckou. Využití pomůcky je v tomto případě velmi vzdálené všem pedagogickým hodnotám. Zvažme tedy oba tyto pohledy a nenechme se splést zavádějícím tvrzením: když už je interaktivní tabule na škole, ať se co nejvíce využívá.

Obchodník čí zástupce společnosti prodávající interaktivní tabule vás dokonale seznámí s technickými možnostmi, řešením, variantami. Nikdy však nezmíní pohledy na věc, kterými jsme se snažila rozkrýt důležité faktory, jenž by měli ovlivnit koupi interaktivní tabule tak, aby byla naplněna potřeba jejího užití. Často se při výběru tabule pak řeší softwarová vybavenost jednotlivých druhů tabulí, všechny její multimediální možnosti atp. Je třeba mít na mysli, že učitel je ten, který bude pomůcku ve výuce používat. Je třeba mít na mysli jeho potřeby a schopnosti. Interaktivní tabule mu nesmí práci komplikovat, interaktivní tabule je schopná jeho dosavadní práci zjednodušit. Velkou roli hraje výběr správného druhu interaktivní tabule v kombinaci s promyšleným plánem implementace do výuky. Přirozené začlenění interaktivních tabulí do výuky je výsledkem dlouhodobé činnosti a spolupráce školy a partnera, který interaktivní tabule prodává, poskytuje jim servis a podporu. Partnera tohoto druhu si vybíráme nejen pro implementaci jedné tabule do výuky, ale pro nastavení výuky pro učitele v celé škole. Jednou interaktivní tabulí ve škole to nekončí. Vybírejme si pečlivě.  
Autor: Mgr. Veronika Biskupová


print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.