Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /srv/www/chytretabule.cz/web/www/require/functions.php on line 687

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /srv/www/chytretabule.cz/web/www/require/functions.php on line 687

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /srv/www/chytretabule.cz/web/www/require/functions.php on line 518
Modely využívání interaktivních tabulí a moderních technologií na školách v Německu
Kategorie: Moderní technologie ve výuce

Expedice Didacta 2013 – I.díl

Na konci února se do sousedního Německa vydala velká expedice ředitelů několika českých škol. Šlo o ředitele škol, které jsou pionýry v oblasti interaktivní výuky a škol, které již úspěšně prošly procesem implementace moderních technologií do výuky i do celkové koncepce školy. Šlo tedy o reprezentativní vzorek ředitelů, který se vydal hledat další novinky a inspiraci pro svoje školy a jejich další rozvoj.


Část první – Magdeburk

Naše výprava se nejprve vydala na sever Německa do Magdeburku. Zde byla cílem zdejší univerzita a její Competence Lab of the University Magdeburg, což je oddělení zaměřené na rozvoj moderních  technologií a hlavně jejich zavádění  do škol. Tedy právě oblast, o kterou  šlo především.

V mrazivém ránu jsme zavítali na magdeburskou univerzitu, kde se nám však dostalo velmi příjemného přijetí a ve velmi otevřené diskuzi jsme byli seznámeni nejen se strategií, ale i s dosaženými úspěchy německých kolegů. Nutno říci, že se ale žádné výrazné překvapení nekonalo. Pro mnohé z kolegů to bylo trochu zklamání – očekávali nějaké novinky a revoluční objevy, nové strategie a koncepce. Němečtí kolegové ve své prezentaci vyložili své dosavadní úspěšné projekty a zkušenosti s nimi. Nelišili se od našich modelů. V podstatě zde byla Digitální třída, obdoba Digitálních hnízd – skupinkové vyučování pomocí IT, a model One x One, tedy model, kdy každý žák má svůj notebook. Na druhou stranu mohlo českou delegaci potěšit, že  jdou shodným směrem a jednak, že mají slušný náskok, protože všechny zmíněné modely už na českých školách několik let existují v různých stupních rozpracovanosti a realizace.

Druhou část  návštěvy Magdeburku vyplnila návštěva místní soukromé  školy, která se zmíněnou univerzitou spolupracuje. Zde byla také největší očekávání učitelské delegace a velká zvědavost na úspěšnou realizaci v konkrétní škole. A ani zde se překvapení nekonala. V podstatě jsme mohli zhlédnout dobrou, ale nijak výjimečnou hodinu angličtiny a ani vybavením se škola nijak neodlišovala od našich. Já osobně v tomto vidím pozitivum v tom, že současné progresivní české školy jsou srovnatelné a v podstatě na stejné, ba někdy i na lepší úrovni, než ty evropské. Obdobnou zkušenost mám i z Rakouska, Anglie, Itálie i jiných částí Německa. Bohužel toto nelze říci o všech českých školách.

Pokud ale podrobně analyzujeme celou návštěvu v Magdeburku a půjdeme skutečně do detailů, tak přece jen určité odlišnosti najdeme. A s nimi i možné náměty k zamyšlení. Zde předkládám několik postřehů, co a jak dělají na severu Německa jinak:

  • Začínají už systematicky v mateřských školách. Mají programy a nástroje pro úspěšnou implementaci ICT do předškolního vzdělávání i do mimoškolní činnosti. Jde o plánovitý a přitom přiměřený proces. Naši delegaci velmi zaujal program … , který v Německu dělají ve spolupráci se známou značkou Lego. Jde o sety stavebnic, které odpovídají danému věku a které lze rozpohybovat pomoci počítače. Jde o rozvoj logického a algoritmického myšlení a zároveň o propojení technologií a praxe. Jen poznámka na závěr – u nás se tento systém zatím neprodává.
  • I zde není finančních prostředků nazbyt, proto zde jsou i modely, kde spolufinancují notebooky ve třídách rodiče. Jde o jakýsi systém pronájmu, který rodiče financují a  kdy si  po několika letech potom notebooky odkupují za zbytkovou cenu.
  • Univerzity a jejich pracoviště se aktivně podílejí na vytváření a následném ověřování skutečně funkčních modelů implementace ICT do výuky. Vytváří tak pro školy nejen funkční metodiky, ale také technickou podporu, kde radí,  jaké zařízení je pro ně vhodné. Zde mám na mysli i infrastrukturu v podobě wifi  a LAN sítí, serverů, a dalšího. To, co v našich podmínkách suplují komerční firmy, kdy některé z nich bohužel   neradí školám  zrovna nejlépe.
  • Univerzity se aktivně podílí na výcviku a školení učitelů v práci s moderními technologiemi. I zde jde o oblast jak didaktickou, tak řekněme technickou. I zde v Magdeburku jsme navštívili prostory, kde tato školení probíhají. Marně vzpomínám, kde se něco takového děje u nás.
  • Učitelé mají povinně vyčleněné dny jen na svoje školení a profesní rozvoj. Ale nejde o jejich volno, ale o skutečně čas určený k absolvování školení, kurzů a výcviku pro svoji práci.

Asi by se našly i další detaily, ale shrnutí celé návštěvy na Univerzitě v Magdeburku by se dalo charakterizovat asi takto:

I když se vydávají naši sousedé stejným směrem a stejnými cestami, jsou v tuto chvíli o něco za námi. Je však zřejmá určitá koncepčnost a systematičnost, spojená velkou podporou státu a univerzit, což v mnohém ulehčuje a zřejmě i v budoucnu bude ulehčovat německým učitelů celý proces implementace IT do skutečně všech škol. Zatímco naši učitelé a ředitelé škol si mnoho museli udělat tak říkajíc sami na koleně, tak bez podpory firem, jako je třeba AV MEDIA, by byl celý proces mnohem delší a složitější. Lze se tedy domnívat, že německé školy nás nejen v blízké době doženou, ale protože to budou mít jaksi „v systému“, tak budou postupovat rychleji a hlavně ve větším počtu. A dost možná, že všichni.

Mgr.Miloslav Hubatka

univerzita Magdeburk

Část české výpravy ředitelů škol v učebně pro školení učitelů na Univerzitě Magdeburk

lego pro výuku programování

Stavebnice Lego určená pro propojení s PC nebo tabletem pro výuku programování a propojování IT s praktickým životem

základní škola v Magdeburku

na návštěve soukormé základní školy v Magdeburku. Na stole jsou netbooky Intel Clasmate, které škola používá jako mobilní učebnu

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.