Zdroj: http://www.chytretabule.cz/expertni-mentorska-a-poradenska-cinnost-pro-vedeni-skol.a105.html  •  Vydáno: 19.10.2015 18:10  •  Autor: Mgr. Hubatka Miloslav

Expertní a mentorská pomoc pro management škol

Nabízíme školám kombinaci expertní poradenské, lektorské i mentorské pomoci. Jedná se o zcela individuální servis, kde na míru, podle skutečných podmínek pomůžeme s řešením rozvoje školy, se strategickými rozvojovými kroky nebo s řešením palčivých problémů. Jedná se o velmi účinný model, vyzkoušený na konkrétních případech.

Komu je určen

Co si odnesete

Co obsahuje/ ukázka

Ukázka částí nebo často realizovaných zakázek

V čem se odlišujeme

V této nabídce vycházíme z bohaté praxe, která ukazuje, že kvalitní, účinná a hlavně včasná pomoc z vnějšku pomáhá efektivně řešit často i dlouhodobé nebo vleklé problémy. Jindy může naopak pomoci najít optimální řešení pro další rozvoj, udělat strategické rozhodnutí či realizaci, které následně povede k úspěchu. Také se ukazuje, že role ředitele je mnohdy nevděčná v tom, že určité informace a snahy jsou podřízenými brány tendenčně a účelově. Často nezávislá externí pomoc pomůže překonat vnitřní bariéry nebo vleklé problémy. Ačkoliv v praxi dosud není tento model vysoce individuální podpory příliš znám, tak si jej už vyzkoušeli někteří ředitelé a poznali jeho výhody.

Rozsah, cena, další údaje

Rozsah a četnost se odvíjí od konkrétní zakázky a potřeby.

Cena 1000,-Kč / hodina. U skupin a kolektivů možno dohodnout individuální podmínky a ceny.

V případě zákmu nás kontaktujte na  adrese hubatka@hubatkaconsulting.cz tel: 773 100 766